EVNNPC mở rộng dịch vụ thu hộ tiền điện qua Momo, VNPT

Vừa qua Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có văn bản triển khai mở rộng dịch vụ thu hộ tiền điện qua Momo, VNPT.

11.1

Trước đó ngày 12/3/2020, EVNNPC đã ký phụ lục mở rộng địa bàn triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua kênh thanh toán ví điện tử Momo và  nhận được văn bản số 355/VNPT-Media-VNPT Fintech về việc thông báo lịch Go-live dịch vụ thu hộ tiền điện qua ví điện tử VNPTPay. Chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Momo sẽ ký tập trung tại EVNNPC và áp dụng đối với 24 Công ty Điện lực trực thuộc.

Theo đó, đầu từ tháng 4/2020,  EVNNPC sẽ mở rộng việc triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua ví điện tử Momo tại 14 Công ty Điện lực (PC): Bắc Giang, Hà Nam, Lào Cai, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Lai Châu.

Song song với việc triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua kênh thanh toán ví điện tử Momo, EVNNPC sẽ triển khai chính thức dịch vụ thu hộ tiền điện trên địa bàn PC Nam Định, PC Bắc Ninh và sẽ triển khai mở rộng cho các Công ty Điện lực trực thuộc còn lại sau khi VNPT-Media hoàn thành việc phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc triển khai chức năng đối soát tự động qua FTP.