Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Chủ tịch

Phim tài liệu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công Điện lực miền Bắc

Phim tài liệu kỷ niệm 50 ngày thành lập Tổng công Điện lực miền Bắc

Chủ tịch | 05/05/2020 15:11