Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Số hóa các quy trình nghiệp vụ của Tổng công ty là việc cần thiết cho chuyển đổi số đang được Công ty CNTT tích cực chuẩn bị triển khai

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là sự hội tụ của các công nghệ mới như công nghệ số hóa, internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới… Trong đó, công nghệ thông tin (CNTT) được cho là công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN 4.0.

Hòa mình trong không khí chung chủ đề chuyển đổi số năm 2021 của EVN. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tích cực chuẩn bị hạ tầng Công nghệ thông tin triển khai số hóa các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC  theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 6450/EVNNPC-KH+VTCNTT ngày 04/12/2020.

Hiện nay, EVNNPC đã có kế hoạch triển khai số hóa quy trình đối với các lĩnh vực Kỹ thuật - An toàn, Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng, Tài chính kế toán và trong thời gian tới sẽ triển khai bổ sung cho các lĩnh vực công tác Kế hoạch, Quản trị văn phòng, Tổ chức nhân sự và Lao động tiền lương, Truyền thông, Quản lý đầu tư, Quản lý đấu thầu, Kiểm tra và Thanh tra, Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Hệ thống số hoá quy trình nghiệp vụ là nơi tập trung toàn bộ dữ liệu số hóa hệ thống quy trình của Tổng công ty đáp ứng cho các lĩnh vực chuyên môn trong vận hành và sản xuất kinh doanh. Do vậy hệ thống dữ liệu phải đảm bảo toàn vẹn trong quá trình vận hành, khả năng phục hồi nhanh chóng trong mọi trường hợp xảy ra khi có sự cố kỹ thuật hoặc các nguy cơ tấn công mất an toàn thông tin.

Hệ thống cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Mô hình kiến trúc chung của hệ thống

Để thực hiện tốt công tác số hóa các quy trình của Tổng công ty, NPCIT tích cực phối hợp với các Ban Tổng công ty triển khai rà soát và hoàn thiện danh sách dữ liệu, quy trình cần số hóa, từ đó làm cơ sở xây dựng phương án nâng cấp hạ tầng VT&CNTT đảm bảo năng lực và tiến độ theo yêu cầu để đảm bảo triển khai đồng bộ dự án. Tổ chức triển khai hướng dẫn phần mềm đến các đơn vị, đảm bảo các đơn vị vận hành hệ thống đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ yêu cầu của Tổng công ty.

Cùng với sự phát triển của CNTT và áp dụng CNTT vào công tác SXKD điện, xu hướng chuyển đổi số của thế giới cũng như nhu cầu cấp thiết của EVN nói chung và EVNNPC nói riêng. NPCIT là đơn vị vận hành và cung cấp các dịch vụ về viễn thông dùng riêng &CNTT trong Tổng công ty, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, Công ty luôn cố gắng thực hiện đúng tiến độ chuyển đổi số đã đề ra, khảo sát và nắm rõ nhu cầu cần thiết của các ban chuyên môn đảm bảo tiến độ chung của Tổng công ty.

Triển khai chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD của EVNNPC sẽ mang lại kết quả to lớn cho công tác quản trị, điều hành tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả trong công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cho Tổng công ty điện lực miền Bắc trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.   

 

          Phạm Thị Hợi – Chuyên viên Văn phòng

Tin cùng chuyên mục

;