Kiểm tra công tác Quản lý đầu tư xây dựng tại Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc

KT1

Ông Bùi Lê Cường – TVHĐTV EVNNPC chủ trì buổi làm việc

Trong 02 ngày làm việc 30, 31/3/2021. Dưới sự chủ trì của Ông Bùi Lê Cường – TVHĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng đoàn công tác tổ chức kiểm tra theo kết hoạch kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng năm 2021 theo văn bản số 6850/EVNNPC-ĐT ngày 23/12/2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Ban Quản lý đầu tư, ban Kế hoạch, ban Tài chính kế toán, ban Quản lý đấu thầu, ban Tổng hợp Tổng công ty, lãnh đạo Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc cùng các phòng/đơn vị có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

KT2

Ông Vũ Đình Khiêm – Giám đốc Công ty báo cáo công tác ĐTXD

Tại buổi làm việc, Ông Vũ Đình Khiêm – Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng, việc chấp hành các quy định của EVN, EVNNPC và các văn bản pháp luật về công tác đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến Quý 1/2021. Công ty CNTT được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho làm quản lý A các dự án đầu tư về công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Tổng công ty. Các dự án triển khai và hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, đảm bảo công tác vận hành, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Tổng công ty cũng như các Công ty Điện lực trực thuộc. 

Cụ thể: Hệ thống Hội nghị truyền hình chất lượng HD; nâng cấp hệ thống mạng LAN, WAN; Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; Các hệ thống đảm bảo ATTT theo định hướng; Hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu SXKD ứng dụng thành tựu CMCN 4.0; Theo báo cáo, tính từ năm 2018 đến nay NPCIT được giao triển khai thực hiện 101 dự án, trong đó 40 dự án đã hoàn thành và 26 dự án đã khởi công.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin thay đổi rất nhanh chóng về chính sách, về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật và đại dịch COVID 19  diễn biến phức tạp từ năm 2019 đến nay đã làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án mà NPCIT được giao. 

KT3

Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá công tác đầu tư xây dựng tại NPCIT

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thảo luận, có ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý về những kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng mà NPCIT đã triển khai thực hiện từ năm 2018 đến quý 1/2021.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, ý kiến làm rõ của các phòng chuyên môn thuộc Công ty, Ông Vũ Đình Khiêm, Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc cảm ơn đoàn kiểm tra đã giúp Công ty chỉ ra những tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; và cam kết sẽ chỉ đạo các phòng triển khai khắc phục ngay các tồn tại sai sót mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra; mong tiếp tục được các Ban của Tổng công ty quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD Tổng công ty giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 

Phạm Thị Hợi - CV Văn phòng