Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

HN1

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 26/03/2021, tại Hà Nội, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Bộ luật Lao động, Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể cũng như các quy chế nội bộ trong năm 2020, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Vũ Đình Khiêm - Giám đốc Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cùng đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty.

HN2

Ông Lại Văn Sỹ - Trưởng phòng Kế hoạch vật tư trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Theo báo cáo, trong năm 2020, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã vượt qua nhiều khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, với sự quyết tâm và nỗ lực của tập thể CBCNV, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như: Đảm bảo việc quản lý, vận hành 615km cáp quang đường trục của Tổng công ty luôn an toàn thông suốt; Kiểm tra định kỳ và cập nhật hồ sơ kỹ thuật toàn bộ 06 tuyến cáp quang đường trục phục vụ sản xuất kinh doanh điện của Tổng công ty kết nối các tỉnh lân cận; Quản lý, vận hành các chương trình phần mềm an toàn ổn định đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác tài chính quản trị, kỹ thuật, kinh doanh, đầu tư xây dựng gồm: ERP, CMIS 3.0, OMS, GIS, PMIS, MDMS, HES, IMIS, Eoffice, HRMS Web E-bank (thanh toán qua ngân hàng), Hệ thống báo cáo quản trị NPCUS, Chương trình đánh giá hiệu quả công việc KPI, Chương trình tính toán truy thu công tơ chết cháy kẹt, Chương trình QL&GSCV, Phần mềm Quản trị văn hóa doanh nghiệp, Web an toàn lao động, Web tin tức của của EVNNPC và các phần mềm phục vụ thị trường Điện…. Quản lý vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kết nối đến các Công ty Điện lực, Điện lực trực thuộc và các đơn vị phụ trợ lên đến 339 điểm cầu. Trong năm 2020, Công ty đã chuẩn bị và trực kỹ thuật 392 cuộc họp Hội nghị truyền hình (gấp 4 lần so với năm 2019); Đẩy mạnh việc phát triển công nghệ nhằm nâng cao độ tin cậy hệ thống thông tin, giảm suất sự cố.

HN3

Ông Đào Duy Toàn – TP. Tổ chức nhân sự báo cáo kết quả của BCH Công đoàn Công ty.

Cũng trong năm 2020 vừa qua, việc thực hiện theo Bộ luật Lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế nội bộ cũng được các phòng/đơn vị Công ty triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Người lao động luôn nhận thức rằng: Bộ luật Lao động là bảo vệ quyền và lợi ích khác của Người lao động cũng như nâng cao trách nhiệm của Người sử dụng lao động tạo mối quan hệ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động được hài hòa bình đẳng, phát huy tính sáng tạo, nhằm đưa năng suất chất lượng và hiệu quả cao trong lao động sản xuất kinh doanh, đạt tiến bộ xã hội góp phần vào công cuộc đổi mới “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, phấn đấu vì sự nghiệp Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Nhìn chung trong năm 2020 là năm chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, thiên tai. Tập thể CBCNV Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc cùng đồng lòng phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có được kết quả tốt ngày hôm nay để tiến tới mục tiêu năm 2021 với chủ đề "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam". Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của Tổng công ty giao, Ban Lãnh đạo Công ty Công nghệ thông tin Điên lực miền Bắc cũng đã đưa ra những định hướng, mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu giảm suất sự cố luôn thấp hơn mức cho phép của EVNNPC; Chuyên môn hóa trong công tác kỹ thuật, quản lý được chất lượng dịch vụ; Đảm bảo đủ hạ tầng CNTT cho công tác số hóa/chuyển đổi số của Tổng công ty; Đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống CNTT/VTDR và tự động hóa; Đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ, nâng cao doanh thu của Công ty và tiền lương bình quân của người lao động.

HN4

Ông Bùi Quang Thắng - Chánh Văng phòng báo cáo kết quả của Ban thanh tra nhân dân

Trong năm 2020, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị được chú trọng và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật. Kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân về giám sát các hoạt động của công ty được thông suốt.

HN5

Đại diện Phòng Quản lý dịch vụ tham luận giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn của CBCNV.

Hội nghị đã tập trung tham luận về các định hướng, giải pháp và biện pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Trong đó tập trung đưa ra các giải pháp nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Công tác huấn luyện kèm cặp nhân viên giúp nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công tác thực hiện hợp đồng lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động; Công tác giám sát đánh giá hiệu quả công việc.

HN6

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công ty công nghệ thông tin đạt được, biểu dương sự nổ lực của CBCNV trong việc vận hành, giám sát, khai thác hệ thống viễn thông và CNTT. Ông cũng mong muốn Ban VTCNTT EVNNPC và Công ty CNTT có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý điều hành, triển khai gánh vác nhiệm vụ được giao cũng như nhiệm vụ đột xuất. Ông tin tưởng với vai trò của Công ty CNTT sẽ đảm đương được trọng trách của mình. Bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh trong công tác đào tạo về chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn về nguồn nhân lực để đáp ứng công việc trong thời gian tới.

Về công tác đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến rất quan trọng và cần đổi mới sáng tạo về tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ từ thi đua, khen thưởng và công tác tiền lương, lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Cần thiết xây dựng đội quân chủ lực, tổ nhóm cho từng mảng công việc.

Trong công tác chuyển đổi số cách mạng công nghệ 4.0 phải có tư duy cho đơn vị mình, cần chủ động, nắm bắt xây dựng lộ trình, nên trao đổi thường xuyên, Công nghệ thông tin phải đi đầu trong chuyển đối số. Trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng data warehouse, Trung tâm dữ liệu….tham gia một số dự án cũng như các công việc khác giúp cho công việc đổi mới và tiến bộ hơn. Một số kiến nghị về chế độ chính sách, thăm hỏi sẽ đưa ra thống nhất từ Tổng công ty tới các đơn vị cho phù hợp.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Công ty đã tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của người lao động, qua đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động và giải đáp một cách thỏa đáng về các chế độ, chính sách đối với người lao động trong Công ty; bàn giải pháp để phối hợp cùng Công đoàn chăm lo đời sống, động viên, khích lệ kịp thời cán bộ công nhân viên, người lao động an tâm công tác, thi đua, phấn đấu lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

HN7

Ông Vũ Đình Khiêm, Giám đốc Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty.

Ông Vũ Đình Khiêm – Giám đốc Công ty đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, ông cũng nhấn mạnh, năm 2021 toàn thể CBCNV trong Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đặt mục tiêu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 được EVNNPC giao, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa trong công tác quản lý vận hành hệ thống Viễn thông & Công nghệ thông tin. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Kết thúc Hội nghị, toàn thể CBCNV của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc trên tinh thần phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2020, tích cực thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc vào năm 2022.


    Thu Hương. Ban TT. EVNNPC & Phạm Thị Hợi – Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc