Công ty CNTT Điện lực miền Bắc thực hiện Lấy mẫu xét nghiệm Covid cho cán bộ trực, quản lý vận hành hạ tầng hệ thống VT&CNTT

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CBCNV của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và đảm bảo nhiệm vụ vận hành hệ thống VT&CNTT duy trì thông tin thông suốt, tin cậy, phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh của EVNNPC.

Trước và sau Tết nguyên đán Công ty đã thực hiện yêu cầu toàn thể CBCNV thực hiện khai báo y tế, đồng thời trong ngày 30/01/2021 và tiếp đến là ngày 27/02/2021 Công ty thực hiện phun thuốc khử khuẩn tại trụ sở làm việc Cầu Diễn và trang bị các vật dụng y tế cho người lao động như khẩu trang, nước sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe phòng chống lây nhiễm.

xet nghiem covidLấy mẫu xét nghiệm Covid của CBCNV trực, quản lý vận hành hạ tầng hệ thống VT&CNTT

Nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống COVID - 19 cho các hoạt động SXKD của đơn vị, sáng ngày 23/02/2021 Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Melatec lấy mẫu xét nghiệm Covid cho 21 CBCNV thuộc các nhóm làm việc thực hiện công tác trực và quản lý vận hành hệ thống VT&CNTT của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc tại 11 Cửa Bắc.

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các phòng/đơn vị tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, phải xem công tác phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2021. Tất cả các phòng/đơn vị phải phổ biến, chỉ đạo CBCNV nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đặc biệt tuân thủ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; đo thân nhiệt trước khi vào Công ty và mỗi ca trực; bố trí, sắp xếp các công việc lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho Lãnh đạo Công ty và y tế cơ quan trực thuộc phòng Tổ chức nhân sự Công ty để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

Để thực hiện kép 2 nhiệm vụ vừa đảm bảo sức khỏe trong phòng, chống dịch bệnh covid và vừa đảm bảo vận hành hệ thống VT&CNTT duy trì thông tin thông suốt, tin cậy, phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh của EVNNPC. Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc luôn tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể CBCNV trong Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch góp phần hoàn thành vào công việc chuyển đổi số và hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty được thành công rực rỡ.

Phạm Thị Hợi - Chuyên viên Văn phòng