Tổng công ty Điện lực miền Bắc Hội thảo về công tác chuyển đổi số

Ngày 4/11/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Hội thảo về công tác số hóa và chuyển đổi số. Hội thảo có sự tham dự của bà Đỗ Nguyệt Ánh  Tổng Giám đốc, ông Hồ Mạnh Tuấn Thành viên Hội đồng thành viên, các ông trong Ban tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban Tổng công ty, và đơn vị đối tác Công ty FPT tham gia giới thiệu về công tác số hóa và chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

18.1

Bà Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội thảo


Phát biểu khai mạc Hội thảo Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh cho biết, chương trình Hội thảo nhằm giới thiệu và đưa ra những đánh giá tổng quan về ngành Điện, về thực trạng công nghệ thông tin, thực trạng quản lý của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Mục đích của doanh nghiệp khi đạt được số hóa sẽ thế nào? Để đưa ra những giải pháp tư vấn đối với tình trạng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đi đến mục tiêu cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 18.2

Đơn vị đối tác Công ty FPT


Trong hội thảo lần này Công ty  FPT đã giới thiệu tổng thể về một số nội dung như: cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; Chuyển đổi số với FPT; Ngành Điện Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Từ đó FPT đã có những  đánh giá về xu hướng chuyển đổi số của mảng phân phối trong ngành Điện. Đưa ra quy trình cụ thể trong chuyển đổi số khi thực hiện:

Số hóa hạ tầng kỹ thuật

Số hóa toàn bộ hạ tầng lưới điện phân phối: đầy đủ các thông tin về hệ thống hạ tầng kỹ thuật lưới điện: đường dây, trụ điện, máy biến áp, thiết bị điện khác và các liên kết;

Hiển thị đầy đủ các thông tin theo thời gian thực: số lượng thiết bị, vị trí, thông số kỹ thuật-đo đếm, thông số vận hành, trạng thái vận hành, sự cố (nếu có), thông tin bảo dưỡng...;

Mô hình hoá dữ liệu: cho phép mô phỏng, tính toán thiết kế đường dây phân phối mới…;

Cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật cho các hệ thống chuyên ngành khác: hệ thống quản lý vận hành lưới điện phân phối, hệ thống quản lý thông tin khách hàng… hỗ trợ tích cực việc vận hành lưới điện.

Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hiệu quả hơn; Hỗ trợ công tác quy hoạch hạ tầng lưới điện phân phối; Giảm thiểu tổn thất và sự cố trên lưới điện phân phối.

Quản lý vận hành trên nền số hóa

Đáp ứng khả năng thu thập dữ liệu lớn (Big data) theo thời gian thực, xử lý tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác;

Cho phép điều tiết sản lượng điện tiêu dùng và cân đối sản lượng lưới điện phân phối với các nguồn phát không liên tục từ lưới điện nhân tạo, tăng tính đối soát với khách hàng;

Cung cấp công cụ quản lý vận hành, hỗ trợ giám sát ra quyết định hiệu quả: báo cáo tiêu thụ, tính toán tổn thất điện năng, dự báo nhu cầu sử dụng...

Đảm bảo sự ổn định và an toàn lưới điện phân phối: hỗ trợ công việc tại hiện trường trên nền tảng Mobility và 4IR giúp khắc phục nhanh các sự cố như mất điện.

Tăng cường trải nghiệm tương tác khách hàng trong xu hướng chuyển đổi số

Tích hợp dữ liệu khách hàng, dịch vụ từ nhiều nguồn như: CIS, MDMS, DMS, WFM.

Kết nối với khách hàng theo kênh mong muốn. Quản lý tất cả các liên hệ bằng Email, Chat, SMS và Facebook cho cả hai chiều tương tác vào ra.
Lưu trữ đầy đủ thông tin và nội dung khách hàng liên lạc, bao gồm dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực.

- Đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng đồng nhất, liền mạch và có tính cá nhân hóa cao;

- Thông báo lịch cắt điện luận phiên nơi cư trú của khách hàng;

- Thông báo các sự cố phát sinh trong lưới điện phân phối liên quan đến khách hàng (nếu có);

- Khuyến nghị hành vi tiêu thụ điện năng hiệu quả.

Hỗ trợ phản hồi bán tự động: text to speed; irecording, chatbot

Buổi Hội thảo bước đầu đã đưa ra một cách nhìn tổng quát đối với việc chuyển đổi số để bắt kịp, cũng như hiện thực hóa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ những lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại cho doanh nghiệp.