EVNNPC ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh

Từ những thành quả đạt được, công tác VT và CNTT sẽ được Tổng công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện để bắt nhịp với nhu cầu phát triển trong thời gian đến.  
Cụ thể, về phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong năm 2019, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC đã triển khai 5 phân hệ mới (quản lý khoản vay (LE), tiền lương (PR), phân tích tài chính (FI), đầu tư tài chính (EM), hợp nhất báo cáo tài chính toàn EVN (HNEVN) tại Tổng công ty, Công ty Điện lực Bắc Ninh, các Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình đúng tiến độ cũng như thời gian quy định.
Từ nay đến cuối năm 2020, Tổng công ty tiếp tục triển khai 5 phân hệ còn lại của dự án Hệ thống thông tin và quản lý Tài chính - Vật tư (FMIS/MMIS) cho toàn bộ các đơn vị thành viên.

bai-viet-ung-dung-khcn-suadocx-1598851037821

Về phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) là một trong những phần mềm dùng chung trong toàn EVN và được EVN luôn chỉ đạo sát sao việc cập nhật dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý dự án. Trong các năm 2018 và 2019, EVNNPC luôn được EVN đánh giá là đơn vị triển khai tốt phần mềm này.
Hiện nay, EVNNPC đã và đang thực thực hiện tốt công tác quản trị phần mềm, sao lưu dữ liệu, vận hành ổn định, an toàn, quản lý người dùng và bảo mật; trong đó tiêu biểu là các đơn vị như Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT), PC Phú Thọ, PC Quảng Ninh, PC Hưng Yên, PC Nam Định. Tại các đơn vị, tất cả dự án đã được cập nhật dữ liệu vào phần mềm, cập nhật vào đủ các phân hệ, một số đơn vị cập nhật dữ liệu vào phần mềm tương đối tốt và đầy đủ theo yêu cầu.
Phần mềm Công cụ Thẻ điểm cân bằng và Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (BSC/KPI) là công cụ đắc lực giúp Ban lãnh đạo EVNNPC điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách trực quan với số liệu được cập nhật tự động, sẵn sàng đưa ra các cảnh báo, kịp thời đưa ra các quyết định điều hành. Hiện tại phần mềm đã được triển khai đến đơn vị cấp 3 của Tổng công ty, đã tích hợp bộ chỉ tiêu chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng và quý trên phần mềm KPI để theo dõi, đánh giá hoạt động các Công ty Điện lực.
Từ tháng 3/2020, các Công ty Điện lực đã có thể tự chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng qua user và hướng dẫn của NPCIT.
Năm 2020, Tổng công ty đạt giải doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với 2 giải pháp: Phần mềm quản lý an toàn lao động (ECP) và Phần mềm quản lý BSC/KPI. Giải thưởng do Trung tâm hợp tác phát triển ICT thuộc Hội Truyển thông số Việt Nam tổ chức đánh giá, chọn lựa.
Bên cạnh việc ứng dụng có hiệu quả các phần mềm kể trên, EVNNPC còn ứng dụng một số phần mềm phục vụ công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng. Theo đó, công tác chẩn hóa dữ liệu (chuẩn hóa từ hiện trường đến các phần mềm) bao gồm các yêu cầu chính sau: Chuẩn hóa mã đơn vị quản lý; chuẩn hóa mã trạm biến áp phân phối 10/22/35 kV; chuẩn hóa mã trạm biến áp 110 kV và trung gian; chuẩn hóa mã lộ đường dây trung thế; chuẩn hóa mã lộ đường dây hạ thế; chuẩn hóa mã hòm công tơ; chuẩn hóa mã điểm đo; chuẩn hóa sơ đồ một sợi.
Hiện tại, các đơn vị đang triển khai giai đoạn 1 gồm: Thực hiện chuẩn hóa thông tin số cột, mã lộ, thông tin khách hàng theo số pha, dán tem nhận diện khách hàng. Có 5 đơn vị đã tiến hành triển khai đáp ứng tiến độ của Tổng công ty là các PC: Hà Tĩnh, Điện Biên, Thái Bình, Hưng Yên và Tuyên Quang.
Từ đầu năm tới nay, EVNNPC đã vận hành và cập nhật dữ liệu trên các phần mềm dùng chung của EVN và Tổng công ty gồm: Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS); ERP; Hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện/ Hệ thống quản lý thông tin mất điện (PMIS-OMS), IMIS, Eoffice, Giao nhận Điện năng, ECP... tức là đã số hóa được dữ liệu cho các lĩnh vực KD, KT-AT, TCKT, quản trị, đầu tư...
Được biết, hiện nay Tổng công ty cũng đã quyết định chủ trương đầu tư hệ thống GIS lưới điện hạ thế nhằm mục đích số hóa toàn bộ các phần tử trên lưới điện. Trong tương lai gần, dự án này khi đưa vào vận hành sẽ hoàn tất công tác số hóa toàn bộ dữ liệu đầu vào của Tổng công ty.