Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc và Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ Hà Nội

Căn cứ kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc nghiên cứ, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết đại hội III Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội.

tải xuống

Ảnh toàn hội nghị

Ngày 27/01/2021 được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội, được sự thống nhất giữa 2 Chi đảng bộ. Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc và Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XVII đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết đại hội III Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội. Dự Hội nghị có Đại diện Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội; Đ/c Lê Trung Kiên – Ủy viên ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội; Ông Nguyễn Trọng Phụng – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm chăm sóc Khách hàng; Ông Vũ Đình Khiêm – Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc; các đảng viên của Chi bộ Trung tâm chăm sóc khách hàng và các đảng viên của Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc.

DSC_0796

Ông Lê Trung Kiên – Ủy viên ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã nghe Ông Lê Trung Kiên – Ủy viên ban thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội.

Buổi học tập với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái...

DSC_0791

Ông Nguyễn Trọng Phụng – Bí thư Chi bộ - GĐ TTCSKH

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Phụng – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng nhấn mạnh, hội nghị quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đã giúp cho cán bộ, đảng viên của 2 đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nộ, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Chi bộ TTCSKH, Đảng bộ bộ phận CNTT tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng nhau nhận thức đúng, đầy đủ tinh thần của Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong hành động, tạo sức mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Phạm Thị Hợi - Chuyên viên Văn phòng