NPCIT

Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin sẵn sàng, chủ động với những khó khăn trong năm 2020

Đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin, ngày 21/2/2020.

Tham dự Hội nghị có các ông trong Hội đồng thành viên; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các ban chuyên môn; Giám đốc các Công ty Điện lực; Giám đốc Điện lực, tổ trưởng các đội sản xuất. Đây là Hội nghị để bàn giải pháp thực hiện 13 nhiệm vụ chủ yếu đã được Tổng Giám đốc ban hành Chỉ thị triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 27 đơn vị thành viên và các điểm cầu tại đơn vị cấp 4. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì Hội nghị.

13.1

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Trưởng các ban: Kinh doanh, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin và Ban Chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp đã đánh giá về kết quả đạt được trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Nội dung báo cáo được chuẩn bị khá công phu, đi từng nhiệm vụ cụ thể, chỉ ra những tồn tại, từ đó đề cập đến các nhóm giải pháp để triển khai đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra. Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của các Công ty Điện lực các ý kiến đề cập nhiều giải pháp và kiến nghị kịp thời trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2020.

13.2
13.3 13.4


Các đại biểu trình bày báo cáo tại Hội nghị

13.5

Phó tổng Giám đốc Lê Văn Trang phát biểu chỉ đạo công tác Kinh doanh và Truyền thông

Sau khi lắng nghe các báo về công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin, ý kiến tham luận từ Công ty Điện lực và Điện lực; Phát biểu chỉ đạo của các Phó tổng Giám đốc ông Nguyễn Đức Thiện và ông Lê Văn Trang về công tác tài chính, công tác kinh doanh và truyền thông. Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, năm 2020 sẽ là năm với đầy thách thức và khó khăn mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ phải đối mặt. Để sẵn sàng chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra, công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin trong năm 2020 cần tập trung vào những giải pháp cụ thể sau:

13.6

 Bà Đỗ Nguyệt Ánh Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc kết luận Hội nghị


Đối với công tác kinh doanh điện năng

Tập trung giao kế hoạch SXKD, ĐTXD, Tài chính năm 2020 đi kèm theo các kế hoạch là những chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị. Trong đó công tác kinh doanh điện năng phải quan tâm đến chỉ tiêu thương phẩm, đặc biệt là giá bán, tổn thất điện năng, kiểm tra giám sát mua bán điện. Có những giải pháp để đổi mới đối với công tác kiểm tra giám sát mua bán điện như, tạo điều kiện về hệ số, chế độ và công cụ dụng cụ khi thực hiện nhiệm vụ; Tập trung triển khai kế hoạch tiết kiệm điện gắn với kế hoạch truyền thông theo chương trình thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị; Siết chặt kỷ cương trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Đảm bảo chỉ số tiết kiệm điện năng dưới 5 ngày; Đảm bảo đáp ứng được nhu cầu công tơ, tăng cường công tác thay định kỳ công tơ đặc biệt là trong những tháng mùa khô, kết hợp công tác này với nhiệm vụ cắt điện có kế hoạch và khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện; Thực hiện tốt công tác nợ quá hạn, ngăn ngừa những rủi ro; Thành lập đoàn kiểm tra trong công tác kinh doanh điện năng, thực hiện kiểm tra chéo tại các đơn vị, tập trung vào những vấn đề như: tổn thất thương mại, kiểm tra giám sát mua bán điện, công tác thu nộp tiền điện.

Hiện nay, Tổng công ty đã có chủ trương sẽ tách bạch lực lượng quản lý vận hành và lực lượng làm công tác kinh doanh điện năng, để phân định trách nhiệm cụ thể của từng khối. Trên cơ sở đó sẽ phân theo vùng đó là, điện lực đồng bằng, trung du và miền núi, việc tách bạch này để đảm bảo cán bộ làm công tác kinh doanh điện năng sẽ được chuyên biệt hóa. Cùng với đó thì công tác quản lý vận hành sẽ phải là những cán bộ đủ năng lực, có trình độ chuyên môn nhất định liên quan đến nhiệm vụ SCADA, tự động hóa, công nghệ thông tin.

Công tác tài chính kế toán

Nhấn mạnh, trước những khó khăn trong năm 2020 công tác tài chính kế toán là nhiệm vụ rất quan trọng chính vì vậy, cần kiểm soát chặt chẽ các chi phí biến động, chi phí phân phối bình quân theo kế hoạch Tổng công ty giao. Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị không được vượt chi phí; Tập trung chỉ đạo để khắc phục điểm ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán độc lập; Triệt để thu hồi róc công nợ, giải quyết hàng tồn kho, đảm bảo an toàn tài chính; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, giải ngân quyết toán…

Công tác văn hóa doanh nghiệp

Đánh giá việc thực thi văn hóa doanh nghiệp vẫn mang tính chất bề nổi, chưa đi vào chiều sâu, cũng như còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi kỷ luật kỷ cương, không theo đúng quy trình quy định nội bộ. Tổng Giám đốc cho biết, để nhiệm vụ này đi vào thực chất, năm 2020 bên cạnh chương trình của Tập đoàn về triển khai Chương trình khung năng lực theo từng vị trí cán bộ. Tổng công ty sẽ gắn chương trình của Tập đoàn để xây dựng khung văn hóa và khung tiêu chuẩn về công nghệ thông tin cho từng vị trí cán bộ trong Tổng công ty. Đây sẽ là tiêu chuẩn cho công tác cán bộ sau này, mỗi cán bộ phải cần có những chuẩn hóa về khung văn hóa. Cùng với đó là văn hóa chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đó là nền tảng xuyên suốt trong khung văn hóa của Tổng công ty dựa trên tính truyền thống, tính đoàn kết.

Công tác công nghệ thông tin

Trước những thay đổi không ngừng trong công nghệ thông tin, tuy nhiên thời gian qua công tác này chưa thực sự đảm bảo một hệ thống phần mềm chuẩn trong toàn Tổng công ty. Tổng Giám đốc yêu cầu, năm 2020 phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công nghệ thông tin có một nền tảng thông suốt cho toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Quản lý công tác thông tin như quản lý hệ thống điện. Giao sự cố cho khối Viễn thông và Công nghệ thông tin thời gian khắc phục sự cố, phân loại sự cố, trách nhiệm cho từng cá nhân, từng đơn vị, tổ chức lại công tác quản lý vận hành lại toàn bộ hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin của đơn vị của Tổng công ty và Công ty Công nghệ thông tin. Có đầy đủ các giải pháp, diễn tập xử lý sự cố, có đề xuất về đầu tư để củng cố an toàn thông tin.

Với những nhiệm vụ hết sức nặng nề của năm 2020, để đảm bảo nâng cao năng suất lao động, thì không có cách nào tối ưu hơn là phải ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số. Tiến tới chuẩn hóa đồng bộ các phần mềm của Tổng công ty, quy hoạch hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng trục tích hợp và duy trì cho 4 hệ thống phần mềm chính trong Tổng công ty: Kinh doanh, Kỹ thuật, Tài chính, Quản trị.

Cuối cùng Tổng Giám đốc yêu cầu ngay sau Hội nghị này toàn bộ CBCNV của Tổng công ty đặc biệt là cán bộ Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin khẩn trương triển khai những giải pháp trên, với mong muốn và hy vọng các công tác này trong năm 2020 sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.

Tin cùng chuyên mục

;