Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Thành tựu đạt được

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc ngày hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận và trên đường phát triển lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh do Tổng Công ty giao phó. Đóng góp một phần không nhỏ vào việc áp dụng các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông và tự động hóa vào sản xuất kinh doanh Điện. Trong 10 năm (từ 2005-2015) Công ty CNTT Điện lực miền Bắc liên tục hoàn thành xuất - sắc nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

2018

 • Tập thể lao động xuất sắc
 • Bằng khen của EVN
 • Khen thưởng công tác TCKT
 • Khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty 2019
 • Bằng khen của EVN vì đã có thành thích xuất sắc trong ứng dụng CMIS giai đoạn 2013-2019
 • Bằng khen của EVN vì đã có thành thích xuất sắc trong ứng dụng CMIS giai đoạn 2013-2019

2017

 • Bằng khen của EVN
 • Tập thể lao động xuất sắc
 • Khen thưởng công tác tối ưu hóa chi phí
 • Khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty 2019
 • Khen thưởng công tác an toàn VSLĐ
 • Khen thưởng công tác TCKT

2016

 • Tập thể lao động xuất sắc
 • Bằng khen của Bộ Công Thương

2015

 • Cờ thi đua Bộ Công Thương

2013

 • Huân chương lao động hạng Ba

2012

 • Cờ thi đua Bộ Công Thương

2010

 • Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước

2009

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo quyết định số: 2313/QĐ- TTg ngày 17 tháng 12 năm 2010

2008

 • Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quyết định số 435/QĐ-EVN-TĐTT ngày 24/4/2009

2007

 • Bằng khen của Bộ Công theo quyết định số 1687/QĐ- Bộ Công Thương ngày 14/3/2008

2006

 • Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quyết định số 247/QĐ-EVN-TĐTT ngày 29/12/2006

2005

 • Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quyết định số 3670/QĐ-EVN-TĐTT ngày 29/12/2005