Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Theo quyết định số 985/QĐ-EVNNPC ngày 16/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

- Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính; xuất bản phần mềm; hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; cổng thông tin; thiết kế trang web; đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành.

- Hoạt động tự động hóa và điều khiển; Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác; Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa.

- Tư vấn khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình viễn thông – công nghệ thông tin.

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA/DMS, các hệ thống tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh.

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị các công trình thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.

- Dịch vụ vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh; cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng.

Vận hành - Khai thác
VTDR

Tư vấn Công nghệ
thông tin

Phát triển phần mềm

An toàn thông tin

Tự động hóa