NPCIT

Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Lĩnh vực hoạt động

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã trải qua nhiều khó khăn, biến động, từ những thay đổi về lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến những xáo trộn về nhân sự. Tuy nhiên với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty CNTT Điện lực miền Bắc ngày hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận và trên đường phát triển lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh do Tổng Công ty giao phó. Đóng góp một phần không nhỏ vào việc áp dụng các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông và tự động hóa vào sản xuất kinh doanh Điện.

Vận hành - Khai thác

Tự động hóa

Tư vấn

Nghiên cứu & Phát triển

An toàn thông tin