Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

 Chiều 11/3/2020, Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy khóa mới.

12.1
Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc (NPCIT) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa và chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận NPCIT khóa mới.  

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV giai đoạn 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Bắc, của cấp trên và sự quan tâm phối kết hợp công tác của các đơn vị trong Tổng công ty, Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ bộ phận Công ty đã luôn bám sát những mục tiêu đề ra, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao trong các lĩnh vực như: Quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, khai thác hệ thống viễn thông dùng riêng; Quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật cáp quang; Quản lý vận hành cơ sở dữ liệu, ứng dụng và hỗ trợ người dùng; Công tác triển khai và phát triển phần mềm; Quản lý vận hành hạ tầng hệ thống mạng thông tin và hỗ trợ người dùng; Quản lý vận hành các hệ thống ứng dụng hội nghị truyền hình, Email, Internet; Công tác an toàn thông tin; Ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4; ....Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ bộ phận NPCIT cũng đạt được những kết quả nhất định.
 12.2
 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội  


Tại Đại hội, đại diện Đảng ủy Đảng bộ bộ phận, đồng chí Vũ Đình Khiêm – Bí thư, Giám đốc NPCIT đã trình bày kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành  Đảng bộ bộ phận Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức bộ máy của Công ty. Cụ thể, Công ty đã  triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, chuyển đổi cơ chế hoạt động của Công ty giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 985/QĐ-EVNNPC ngày 16/4/2018 của Tổng công ty; thành lập Phòng an toàn thông tin; Triển khai sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo Quyết định số 3594/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2019 của Tổng công ty, theo đó mô hình tổ chức Đảng, Chính quyền đã thay đổi theo. Theo đó, về mô hình tổ chức Đảng, từ tháng 06/2018 Đảng ủy bộ phận đã lập phương án và được Đảng ủy Tổng công ty phê duyệt đổi tên các Chi bộ trên cơ sở 07 Chi bộ hiện có, đồng thời sắp xếp, tổ chức lại việc sinh hoạt đảng cho các đảng viên tại các Chi bộ mới phù hợp với việc sắp xếp lại lao động khi tái cơ cấu. Tháng 01/2020, Đảng ủy bộ phận tiếp tục trình Phương án và được Đảng ủy Tổng công ty phê duyệt đổi tên 04/07 Chi bộ. Đảng ủy bộ phận tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại sinh hoạt đảng cho các đảng viên. Về mô hình tổ chức Chính quyền, từ năm 2015 đến hết tháng 05/2018 mô hình tổ chức của Công ty gồm Ban Giám đốc (BGĐ), 10 phòng và 02 đơn vị trực thuộc; Từ tháng 06/2018 đến tháng 07/2019 mô hình tổ chức gồm BGĐ, 09 Phòng và 01 đơn vị trực thuộc; Từ tháng 08/2019 mô hình tổ chức gồm BGĐ, 10 Phòng và 01 đơn vị trực thuộc; Từ tháng 01/2020 các phòng chuyên môn đã được đổi tên với các chức năng, nhiệm vụ được thay đổi phù hợp theo mô hình dịch vụ Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế (ITIL). Sự thay đổi, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty đã phát huy hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao tính chủ động sản xuất ccủa đơn vị, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập hàng năm của người lao động.


Cấp ủy đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, công tác Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, lãnh đạo tổ chức đoàn thể. 

12.3Đồng chí Vũ Đình Khiêm - Bí thư trình bày kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành  Đảng bộ bộ phận Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 

12.4Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam - Tp  Phòng Vận hành phần mềm và cơ sở dữ liệu, Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc trình bày tham luận tại Đại hội

12.5

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Oanh - Phó Trưởng Phòng Tài chính kế toán NPCIT trình bày tham luận tại Đại hội

12.6

Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn phát biểu tại Đại hội

 
Đại diện các đại biểu trình bày tham luận, báo cáo tại Đại hội.

Các báo cáo trình bày tại Đại hội đã đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ, khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đồng chí Hồ Mạnh Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ bộ phận NPCIT đạt được trong nhiệm kỳ IV. Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Mạnh Tuấn, Đảng bộ bộ phận NPCIT cần bổ sung đánh giá cụ thể nguyên nhân dẫn của kết quả đạt được cũng như đánh giá khách quan, cụ thể những việc còn tồn tại của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2015-2020 trong báo cáo chính trị. 

Theo đồng chí Tuấn, bệnh cạnh những thành tích đã được ghi nhận của đơn vị, thì phải thắng thắn nhìn nhận hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ điều hành, SXKD cho Tổng công ty do NPCIT vận hành vẫn ở mức an toàn chưa cao, trong nhiệm kỳ IV còn để xảy ra sự cố đáng tiếc gây mất an toàn cho hệ thống. Bên cạnh đó, NPCIT chậm tham mưu để đầu tư, nâng cấp hạ tầng nên nền tảng CNTT của EVNNPC chưa mạnh, chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ máy lãnh đạo, điều hành và các hoạt động SXKD của Tổng công ty. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học kỹ thuật cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hơn bao giờ hết, NPCIT cần phải là con chim đầu đàn trong EVNNPC đi tiên phong và là đơn vị nòng kết để toàn Tổng công ty ứng dụng mạnh công nghệ vào hoạt động SXKD nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, năng suất lao động, giúp Tổng công ty phát triển nhanh và bền vững. 

12.7

Chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Hồ Mạnh Tuấn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ bộ phận NPCIT cần phải đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết sức để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đơn vị phải có giải pháp quyết liệt và hiệu quả đảm bảo công tác quản lý vận hành hệ thống Công nghệ thông tin, hệ thống viễn thông dùng riêng toàn Tổng công ty được an toàn và thông suốt; Xây dựng, triển khai và hỗ trợ kịp thời các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành và SXKD toàn Tổng công ty; Ứng dụng các công nghệ điện toán đám mây, Big Data, AI, trục tích hợp ESB...và hoàn thiện hệ thống GIS, kho dữ liệu (Data warehouse) đảm bảo khai thác tối đa dữ liệu dùng chung đã chuẩn hóa vào các hoạt động điều hành SXKD, quản trị doanh nghiệp; Hoàn thiện hệ thống cổng thông tin để thực hiện tốt công tác truyền thông, chăm sóc khách hàng; Tích cực tham gia vào các giải pháp chuyển đổi số; Xây dựng hệ thống SOC, hoàn thiện các quy trình quy định, phối hợp chặt với các cơ quan an toàn thông tin chuyên nghiệp đảm bảo nhanh chóng phát hiện, phản ứng và khôi phục dịch vụ trước các đợt tấn công mạng; Phấn đấu đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, gồm Đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung cho việc phát triển Đảng, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 15 đảng viên mới trở lên, đầu tư cho lực lượng trẻ có nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu và khát khao cống hiến. 

12.8 12.9


Các Đảng viên Đảng bộ bộ phận NPCIT bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa V nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc khóa mới với 7 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Bí thư, Phó bí thư. Kết quả, đồng chí Vũ Đình Khiêm – Giám đốc Công ty tiếp túc được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Tường Thị Hường – Trưởng Phòng Tài chính kế toán tái đắc cứ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được thông qua  với sự nhất trí của toàn thể Đảng viên dự Đại hội./.

Tin cùng chuyên mục

;